ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

انجماد قیمت اوراق مسکن

قیمت اوراق وام خرید مسکن به دنبال افزایش منابع مالی تسهیلات 110 میلیونی، در کانال 80 هزار تومان منجمد شد.

 هزینه دریافت وام بدون سپرده برای خرید آپارتمان که طی 10 روز گذشته در نتیجه شارژ مالی حساب پس انداز ممتاز بانک مسکن – حساب پشتوانه انتشار اوراق - از کانال 90 هزار تومان به کانال 80 هزار تومان، سقوط کرد هم اکنون در میانگین قیمت 89 هزار و 500 تومان ثابت مانده است.

افزایش 37 درصدی منابع مالی حساب پشتوانه اوراق وام بدون سپرده مسکن، منجر به انتشار حجم تازه‌ای از اوراق و تخلیه حباب قیمتی آن طی روزهای اخیر شده است. در حالی که منابع حساب سپرده ممتاز بانک مسکن ابتدای امسال 16 هزار میلیارد تومان بود، موجودی این حساب در حال حاضر به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن می‌گویند: عرضه حجم تازه‌ای از اوراق تسهیلات خرید مسکن طی روزهای اخیر از مهمترین دلایل حرکت قیمت اوراق در شیب نزولی و تخلیه حباب قیمتی آن است. به گزارش دنیای اقتصاد ، ماه گذشته با جهش 8 درصدی قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن، طی 15 روز، متوسط قیمت هر فقره اوراق در پایان مرداد به 101 هزار تومان رسید.

اما قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام مسکن از ابتدای شهریور ماه با کاهش 8 درصدی مواجه شد و این روند نزولی منجر به عقبگرد هزینه دریافت وام خرید مسکن برای خریداران اوراق از کانال 100 هزار تومان در آخرین روز مرداد به کانال 90 هزار تومان در هفته اول شهریور شد. مهمترین دلیل شکل‌گیری حباب قیمتی اوراق در نیمه مرداد ماه به انعکاس اثر کاهش نرخ سود بانکی به بازار اوراق بر می‌گردد؛ ابتدای تیرماه نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 به 15 درصد کاهش یافت و همین موضوع منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در حساب سپرده ممتاز بانک مسکن – حساب پشتوانه انتشار اوراق وام – و در نتیجه جابه‌جایی یا خروج حدود 15 درصد از منابع این حساب و کاهش عرضه اوراق جدید شد.

با این حال، این رشد صعودی قیمت، تحت تاثیر دو عامل مهم در هفته اول شهریور ماه شیب نزولی به خود گرفت و در ادامه با تخلیه حباب قیمتی منجر به سقوط آزاد قیمت اوراق از کانال 100 به 80 هزار تومان طی کمتر از یک ماه شد؛ اولین عامل به تاثیر افزایش حجم انتشار اوراق جدید به دنبال شارژ مالی حساب پس‌انداز ممتاز برای تنظیم قیمت اوراق مربوط می‌شود و دومین عامل به طرح ضربتی بانک عامل بخش مسکن برای تمدید مهلت استفاده از اوراق در آستانه انقضا برمی‌گردد. بانک مسکن نیمه دوم مرداد ماه برای جبران کسری ایجاد شده در عرضه اوراق جدید در نتیجه تغییر سر فصل 15 درصد از منابع حساب سپرده ممتاز، مهلت اوراق منتشر شده در سال 93 را که در آستانه انقضا قرار داشت به مدت 6 ماه تمدید کرد.

از سوی دیگر با نمایان شدن اثر شارژ مجدد منابع حساب سپرده ممتاز طی دو هفته اخیر، ادامه سقوط آزاد قیمت اوراق ادامه یافت، طوری که طی 10 روز گذشته، با افت قیمت اوراق از کانال 90 به 80 هزار تومان، نوسان قیمت اوراق به نفع خریداران، کاهشی بود و در نهایت هم اکنون نرخ هر فقره اوراق به‌طور متوسط در سطح قیمتی 89 هزار و 500 تومان منجمد شده است. کارشناسان حوزه تامین مالی مسکن معتقدند هر چند با توجه به ارزش اوراق برای دریافت وام خرید و وضعیت فعلی بازار مسکن، هم اکنون قیمت اوراق در سطح نسبتا مناسبی قرار گرفته، اما این موضوع به معنای توصیه کارشناسی برای عجله در خرید اوراق نیست. این کارشناسان می‌گویند: به نظر می‌رسد هنوز هم قیمت اوراق ظرفیت کاهشی داشته باشد و به همین دلیل نیازی به برخورد هیجانی متقاضیان برای خرید اوراق وجود ندارد.

 

اوراق مسکن

 

ارسال کننده: زیبا
تعداد بازدید: 160
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود