ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش واحد مسکونی در بلوار اندیشه

خرید و فروش مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - بلوار اندیشه،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   خرید  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی فروش   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

خرید  آپارتمان در مشهد بلوار اندیشه   ، خرید خانه در مشهد بلوار اندیشه ، خرید ویلا در مشهد بلوار اندیشه ، خرید واحد مسکونی در مشهد بلوار اندیشه 

فروش  آپارتمان در مشهد بلوار اندیشه   ، فروش خانه در مشهد بلوار اندیشه ، فروش ویلا در مشهد بلوار اندیشه ، فروش واحد مسکونی در مشهد بلوار اندیشه 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3213

قیمت فروش: 92000000

مساحت: 78 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

يكشنبه , 1395/10/26

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3035

قیمت فروش: 94000000

مساحت: 79 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

سه شنبه , 1395/10/21

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2954

قیمت فروش: 204000000

مساحت: 85 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09013280928

يكشنبه , 1395/10/19

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2942

قیمت فروش: 92000000

مساحت: 79 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

يكشنبه , 1395/10/19

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2320

قیمت فروش: 200000000

مساحت: 93 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 2144

قیمت فروش: 340000000

مساحت: 110 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 888

قیمت فروش: 380000000

مساحت: 138 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 956

قیمت فروش: 85000000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 942

قیمت فروش: 90000000

مساحت: 77 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1013

قیمت فروش: 190000000

مساحت: 121 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1525

قیمت فروش: 190000000

مساحت: 121 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2415

قیمت فروش: 165000000

مساحت: 100 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09158930545

يكشنبه , 1395/10/05

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2338

قیمت فروش: 0

مساحت: 73 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09013280928

جمعه , 1395/10/03

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2323

قیمت فروش: 120000000

مساحت: 73 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09013280928

پنجشنبه , 1395/10/02

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2316

قیمت فروش: 147000000

مساحت: 89 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09013280928

پنجشنبه , 1395/10/02

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2090

قیمت فروش: 130000000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار اندیشه

شماره تماس: 09384146004

يكشنبه , 1395/09/28

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود