ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش واحد مسکونی در دکتر حسابی

خرید و فروش مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - دکتر حسابی،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   خرید  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی فروش   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

خرید  آپارتمان در مشهد دکتر حسابی   ، خرید خانه در مشهد دکتر حسابی ، خرید ویلا در مشهد دکتر حسابی ، خرید واحد مسکونی در مشهد دکتر حسابی 

فروش  آپارتمان در مشهد دکتر حسابی   ، فروش خانه در مشهد دکتر حسابی ، فروش ویلا در مشهد دکتر حسابی ، فروش واحد مسکونی در مشهد دکتر حسابی 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3783

قیمت فروش: 190000000

مساحت: 89 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09158048204

سه شنبه , 1395/11/12

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2322

قیمت فروش: 115000000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2238

قیمت فروش: 145000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1724

قیمت فروش: 135000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2050

قیمت فروش: 134000000

مساحت: 70 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 843

قیمت فروش: 137000000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 846

قیمت فروش: 195000000

مساحت: 130 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 871

قیمت فروش: 145000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 873

قیمت فروش: 330000000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 929

قیمت فروش: 400000000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 935

قیمت فروش: 190000000

مساحت: 74 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1082

قیمت فروش: 750000000

مساحت: 170 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1112

قیمت فروش: 175000000

مساحت: 87 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09011608665

جمعه , 1395/10/17

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2719

قیمت فروش: 544000000

مساحت: 170 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09363072629

دوشنبه , 1395/10/13

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2603

قیمت فروش: 345400000

مساحت: 157 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09358519115

جمعه , 1395/10/10

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 190

قیمت فروش: 240000000

مساحت: 100 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09358519115

جمعه , 1395/10/10

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1090

قیمت فروش: 175000000

مساحت: 87 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 05138665615

شنبه , 1395/10/04

فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2311

قیمت فروش: 300000000

مساحت: 163 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 09039856494

پنجشنبه , 1395/10/02

فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1170

قیمت فروش: 310000000

مساحت: 110 متر

خراسان رضوی / مشهد / دکتر حسابی

شماره تماس: 051336220834

دوشنبه , 1395/09/08

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود