ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی رهن و اجاره واحد مسکونی در بلوار پیروزی

رهن و اجاره مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - بلوار پیروزی،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   رهن  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی اجاره   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر رهن و اجاره را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

رهن  آپارتمان در مشهد بلوار پیروزی   ، رهن خانه در مشهد بلوار پیروزی ، رهن ویلا در مشهد بلوار پیروزی ، رهن واحد مسکونی در مشهد بلوار پیروزی 

اجاره  آپارتمان در مشهد بلوار پیروزی   ، اجاره خانه در مشهد بلوار پیروزی ، اجاره ویلا در مشهد بلوار پیروزی ، اجاره واحد مسکونی در مشهد بلوار پیروزی 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3229

رهن: 20000000

اجاره: 1600000

مساحت: 115 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09900031006

دوشنبه , 1395/10/27

رهن و اجاره خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1794

رهن: 100000000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09380216286

شنبه , 1395/10/18

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1756

رهن: 10000000

اجاره: 2500000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09380216286

شنبه , 1395/10/18

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1320

رهن: 40000000

اجاره: 650000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

پنجشنبه , 1395/10/16

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2590

رهن: 35000000

اجاره: 200000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09900031006

پنجشنبه , 1395/10/09

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2497

رهن: 10000000

اجاره: 2000000

مساحت: 170 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09366689003

دوشنبه , 1395/10/06

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2443

رهن: 15000000

اجاره: 700000

مساحت: 85 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09159006028

يكشنبه , 1395/10/05

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2124

رهن: 35000000

اجاره: 900000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09159006028

يكشنبه , 1395/09/28

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1353

رهن: 20000000

اجاره: 2100000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1331

رهن: 40000000

اجاره: 650000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1767

رهن: 50000000

مساحت: 90 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09359935355

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1768

رهن: 70000000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09359935355

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1994

رهن: 70000000

مساحت: 115 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09159006028

پنجشنبه , 1395/09/25

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1880

رهن: 60000000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09159006028

دوشنبه , 1395/09/22

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1397

رهن: 5000000

اجاره: 1100000

مساحت: 110 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

جمعه , 1395/09/05

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1378

رهن: 10000000

اجاره: 1100000

مساحت: 108 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

جمعه , 1395/09/05

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1375

رهن: 15000000

اجاره: 1500000

مساحت: 130 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 05138665615

جمعه , 1395/09/05

رهن و اجاره یک طبقه از خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1046

رهن: 50000000

اجاره: 1500000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / بلوار پیروزی

شماره تماس: 09393400758

جمعه , 1395/08/28

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است