ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی رهن و اجاره واحد مسکونی در هاشمیه

رهن و اجاره مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - هاشمیه،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   رهن  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی اجاره   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر رهن و اجاره را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

رهن  آپارتمان در مشهد هاشمیه   ، رهن خانه در مشهد هاشمیه ، رهن ویلا در مشهد هاشمیه ، رهن واحد مسکونی در مشهد هاشمیه 

اجاره  آپارتمان در مشهد هاشمیه   ، اجاره خانه در مشهد هاشمیه ، اجاره ویلا در مشهد هاشمیه ، اجاره واحد مسکونی در مشهد هاشمیه 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 7094

رهن: 20000000

اجاره: 850000

مساحت: 70 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09355986686

سه شنبه , 1397/01/21

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 5758

رهن: 15000000

اجاره: 1600000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09157155068

شنبه , 1396/05/21

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4639

رهن: 10000000

اجاره: 2800000

مساحت: 140 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

يكشنبه , 1396/01/20

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4368

رهن: 20000000

اجاره: 2300000

مساحت: 154 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

دوشنبه , 1395/12/09

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4282

رهن: 80000000

اجاره: 10000

مساحت: 140 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09105005753

دوشنبه , 1395/12/02

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4246

رهن: 60000000

اجاره: 1200000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09380216286

جمعه , 1395/11/29

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4245

رهن: 10000000

اجاره: 1300000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09338020084

جمعه , 1395/11/29

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 4126

رهن: 20000000

اجاره: 1400000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09105005753

شنبه , 1395/11/23

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3834

رهن: 20000000

اجاره: 2200000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09380216286

پنجشنبه , 1395/11/14

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3721

رهن: 35000000

اجاره: 300000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09105005753

دوشنبه , 1395/11/11

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3504

رهن: 20000000

اجاره: 1500000

مساحت: 100 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09900031006

سه شنبه , 1395/11/05

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3498

رهن: 55000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09900031006

سه شنبه , 1395/11/05

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3320

رهن: 55000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09900031006

پنجشنبه , 1395/10/30

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3311

رهن: 40000000

اجاره: 1200000

مساحت: 130 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

پنجشنبه , 1395/10/30

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3291

رهن: 170000000

اجاره: 100000

مساحت: 140 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

چهارشنبه , 1395/10/29

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3284

رهن: 55000000

اجاره: 10000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

چهارشنبه , 1395/10/29

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3233

رهن: 10000000

اجاره: 2000000

مساحت: 126 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09152529171

دوشنبه , 1395/10/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3232

رهن: 20000000

اجاره: 1800000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09152529171

دوشنبه , 1395/10/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3043

رهن: 5000000

اجاره: 850000

مساحت: 94 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09134544459

چهارشنبه , 1395/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2572

رهن: 20000000

اجاره: 1800000

مساحت: 155 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09151015377

يكشنبه , 1395/10/12

< 1 2 > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود