ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی رهن و اجاره واحد مسکونی در هاشمیه

رهن و اجاره مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - هاشمیه،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   رهن  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی اجاره   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر رهن و اجاره را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

رهن  آپارتمان در مشهد هاشمیه   ، رهن خانه در مشهد هاشمیه ، رهن ویلا در مشهد هاشمیه ، رهن واحد مسکونی در مشهد هاشمیه 

اجاره  آپارتمان در مشهد هاشمیه   ، اجاره خانه در مشهد هاشمیه ، اجاره ویلا در مشهد هاشمیه ، اجاره واحد مسکونی در مشهد هاشمیه 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3233

رهن: 10000000

اجاره: 2000000

مساحت: 126 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09152529171

دوشنبه , 1395/10/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3232

رهن: 20000000

اجاره: 1800000

مساحت: 150 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09152529171

دوشنبه , 1395/10/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 3043

رهن: 5000000

اجاره: 850000

مساحت: 94 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09134544459

چهارشنبه , 1395/10/22

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2572

رهن: 20000000

اجاره: 1800000

مساحت: 155 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09151015377

يكشنبه , 1395/10/12

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2655

رهن: 10000000

اجاره: 1500000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

شنبه , 1395/10/11

لوکس
رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2637

رهن: 20000000

اجاره: 2200000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09900031006

شنبه , 1395/10/11

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2608

رهن: 75000000

مساحت: 140 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09151159382

جمعه , 1395/10/10

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2499

رهن: 10000000

اجاره: 1800000

مساحت: 155 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09900031006

دوشنبه , 1395/10/06

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2351

رهن: 20000000

اجاره: 2500000

مساحت: 140 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

جمعه , 1395/10/03

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 2222

رهن: 7000000

اجاره: 1000000

مساحت: 90 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09155199557

سه شنبه , 1395/09/30

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1380

رهن: 10000000

اجاره: 1100000

مساحت: 115 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 05138665615

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1766

رهن: 165000000

مساحت: 170 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09359935355

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1535

رهن: 40000000

مساحت: 60 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 05138665615

شنبه , 1395/09/27

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1923

رهن: 10000000

اجاره: 2000000

مساحت: 160 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

سه شنبه , 1395/09/23

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1838

رهن: 10000000

اجاره: 1900000

مساحت: 145 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

شنبه , 1395/09/20

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1523

رهن: 10000000

اجاره: 1300000

مساحت: 75 متر

خراسان رضوی / مشهد / هاشمیه

شماره تماس: 09157778990

سه شنبه , 1395/09/09

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است