ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش واحد مسکونی در مشهد

خرید و فروش مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - ،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   خرید  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی فروش   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

خرید  آپارتمان در مشهد   ، خرید خانه در مشهد ، خرید ویلا در مشهد ، خرید واحد مسکونی در مشهد  

فروش  آپارتمان در مشهد   ، فروش خانه در مشهد ، فروش ویلا در مشهد ، فروش واحد مسکونی در مشهد  


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش آپارتمان 14 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فکوری
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1732

قیمت فروش: 170000000

مساحت: 100 متر

موقعیت: فکوری

شماره تماس: 09366689003

3 ساعت قبل

فروش خانه ویلائی در خراسان رضوی، مشهد، هاشمیه
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1731

قیمت فروش: 900000000

مساحت: 330 متر

موقعیت: هاشمیه

شماره تماس: 09366689003

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1730

قیمت فروش: 390000000

مساحت: 122 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 09366689003

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1729

قیمت فروش: 430000000

مساحت: 155 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 09366689003

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 2 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، یوسفیه
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1728

قیمت فروش: 70000000

مساحت: 60 متر

موقعیت: یوسفیه

شماره تماس: 051336220834

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1725

قیمت فروش: 420000000

مساحت: 138 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 10 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، دکتر حسابی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1724

قیمت فروش: 135000000

مساحت: 80 متر

موقعیت: دکتر حسابی

شماره تماس: 05136620738

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 2 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1723

قیمت فروش: 210000000

مساحت: 95 متر

موقعیت: فلاحی

شماره تماس: 05136620738

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 1 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، شهید رفیعی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1722

قیمت فروش: 235000000

مساحت: 112 متر

موقعیت: شهید رفیعی

شماره تماس: 05136620738

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 10 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، ادیب
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1721

قیمت فروش: 215000000

مساحت: 118 متر

موقعیت: ادیب

شماره تماس: 05136620738

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 12 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، ادیب
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1720

قیمت فروش: 120000000

مساحت: 65 متر

موقعیت: ادیب

شماره تماس: 05136620738

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان 4 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1719

قیمت فروش: 245000000

مساحت: 85 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

8 ساعت قبل

فروش خانه ویلائی در خراسان رضوی، مشهد، هفت تیر
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1710

قیمت فروش: 2400000000

مساحت: 330 متر

موقعیت: هفت تیر

شماره تماس: 09366689003

12 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1345

قیمت فروش: 409000000

مساحت: 145 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، لادن
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1344

قیمت فروش: 341000000

مساحت: 148 متر

موقعیت: لادن

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1343

قیمت فروش: 250000000

مساحت: 89 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1305

قیمت فروش: 215000000

مساحت: 94 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1306

قیمت فروش: 300000000

مساحت: 95 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1304

قیمت فروش: 370000000

مساحت: 145 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، صیادشیرازی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1307

قیمت فروش: 350000000

مساحت: 108 متر

موقعیت: صیادشیرازی

شماره تماس: 05138665615

13 ساعت قبل

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  ... > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است