ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش واحد مسکونی در فلاحی

خرید و فروش مسکونی در مشهد  خراسان رضوی  - فلاحی،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   خرید  واحد های مسکونی  در خراسان رضوی فروش   واحد های مسکونی در خراسان رضوی نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

خرید  آپارتمان در مشهد فلاحی   ، خرید خانه در مشهد فلاحی ، خرید ویلا در مشهد فلاحی ، خرید واحد مسکونی در مشهد فلاحی 

فروش  آپارتمان در مشهد فلاحی   ، فروش خانه در مشهد فلاحی ، فروش ویلا در مشهد فلاحی ، فروش واحد مسکونی در مشهد فلاحی 


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش آپارتمان 2 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1723

قیمت فروش: 210000000

مساحت: 95 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش خانه ویلائی 20 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 781

قیمت فروش: 450000000

مساحت: 280 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش خانه ویلائی 23 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 782

قیمت فروش: 420000000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان 4 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 847

قیمت فروش: 141000000

مساحت: 80 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 890

قیمت فروش: 3500000000

مساحت: 1,400 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش خانه ویلائی 20 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 891

قیمت فروش: 1250000000

مساحت: 180 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1014

قیمت فروش: 199000000

مساحت: 95 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان 12 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1017

قیمت فروش: 133500000

مساحت: 81 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش خانه ویلائی 20 سال ساخت در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش خانه ویلائی در مشهد

کد ملک: 1081

قیمت فروش: 1300000000

مساحت: 180 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1522

قیمت فروش: 250000000

مساحت: 120 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان نوساز در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1526

قیمت فروش: 199000000

مساحت: 95 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

فروش آپارتمان در خراسان رضوی، مشهد، فلاحی
   
فروش آپارتمان در مشهد

کد ملک: 1527

قیمت فروش: 133000000

مساحت: 81 متر

خراسان رضوی / مشهد / فلاحی

شماره تماس: 05136620738

سه شنبه , 1395/09/16

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است