ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی ملک برای خرید یا اجاره

خرید خانه ، فروش خانه شما، فروش آپارتمان ، خرید زمین ، فروش ویلا و مغازه ، رهن و اجاره

خرید و فروش املاک

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10586

رهن: 50000000

اجاره: 1350000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10574

رهن: 10000000

اجاره: 2500000

مساحت: 60 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10592

رهن: 20000000

اجاره: 2700000

مساحت: 63 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10593

رهن: 20000000

اجاره: 2800000

مساحت: 63 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10594

رهن: 200000000

مساحت: 100 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10597

قیمت فروش: 710000000

مساحت: 83 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10598

رهن: 20000000

اجاره: 3000000

مساحت: 64 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10599

رهن: 20000000

اجاره: 2200000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10600

رهن: 75000000

اجاره: 500000

مساحت: 50 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10564

قیمت فروش: 495000000

مساحت: 55 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10565

قیمت فروش: 700000000

مساحت: 54 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10566

قیمت فروش: 460000000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10567

قیمت فروش: 525000000

مساحت: 59 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10545

رهن: 10000000

اجاره: 2200000

مساحت: 80 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

سه شنبه , 1398/06/19

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10546

رهن: 40000000

اجاره: 1700000

مساحت: 55 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10547

رهن: 30000000

اجاره: 3000000

مساحت: 85 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10548

قیمت فروش: 456000000

مساحت: 57 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10529

قیمت فروش: 420000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347690759

يكشنبه , 1398/06/17

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10528

قیمت فروش: 450000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347690759

يكشنبه , 1398/06/17

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10530

قیمت فروش: 448000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/17

< 1 2 3 4 5 6 7 > 
شغلی وجود ندارد
مشاور املاک وجود ندارد
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود