ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

مقایسه اقساط وام مسکن ( وام فوری اوراق و وام یکسال پس از سپرده گذاری )

درجدول پایین مبلغ اقساط وام مسکن در دو حالت آورده شده است ؟ 1- اخذ وام فوری مسکن از طریق خرید اوراق با سود 17.5 درصد 2- اخذ وام یکسال پس از سپرده گذاری در صندوق مسکن یکم با سود 9.5 درصد

(مطالعه جدید : برای دریافت وام خرید آپارتمان ، اوراق مسکن بخرم یا سپرده گذاری کنم ؟ کدام روش مقرون به صرفه است ؟)

 

 

جدول مقایسه قسط وام مسکن زوجین، از طریق خرید اوراق و سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم 

اخذ وام یکسال پس از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم
تهران مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر شهر‌های کوچک زیر 200 هزار نفر واحد شرح، ردیف
160 120 80 میلیون تومان مبلغ وام
9.5% 9.5% 9.5% درصد سود وام
12 12 12 سال مدت بازپرداخت
ساده ساده ساده   نوع بازپرداخت
1.866 1.3995 0.933 میلیون تومان قسط وام
109 82 54 میلیون تومان کل سود پرداختی
68% 68% 68% درصد نسبت سود پرداختی به اصل وام

 

اخذ وام فوری از طریق خرید اوراق مسکن
تهران مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای 200 هزار نفر شهرهای کوچک زیر 200 هزار نفر واحد شرح، ردیف
100 80 60 میلیون تومان مبلغ وام
17.5% 17.5% 17.5% درصد سود وام
12 12 12 سال  مدت زمان بازپرداخت
ساده ساده ساده   نوع بازپرداخت
1.665 1.332 0.999 میلیون تومان قسط وام
140 112 84 میلیون تومان کل سود پرداختی
140% 140% 140% درصد نسبت سود پرداختی به اصل وام

 

ارسال کننده: مهندس کریمی
تعداد بازدید: 27007
منبع:
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود