ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

ثبت شغل ساختمانی

 ثبت شغل در بانک مشاغل ساختمانی ملک فروش  می تواند شما را به افراد متعددی معرفی کند . پس از اینکه شغل شما ثبت و تایید شد ،پروفایل شما  با توجه به گروه انتخابی ، به افرادی که با گروه شما مرتبط است ، معرفی خواهد شد  .نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
دسته:

عنوان:
شرح:

قیمت خدمات یا کالای شما:
استان:
شهر:
منطقه:
آدرس:
تصویر:

لینک:

صورتحساب شما:
عنوان جمع
مدت نمایش را انتخاب کنید! 0 تومان
قابل پرداخت:  0 تومان

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود