ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

مسکن در تهران چقدر گران شد؟

متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۴.۴ میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ و ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه سال 1395» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشرشد.

در مهرماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 10325 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6 / 10 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44/4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/6 و 5/9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در مهر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 10325 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6 / 10 درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51/7 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

[1]

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهر ماه سال 1395 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 ، 2 و 8 به ترتیب با سهم 12/2 ، 9/6 و 6 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 72 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ، 4 ، 2 ، 8 ، 14 ، 7 ، 10 ، 15 ، 11 و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 28 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

[2]

 

 تحولات قیمت مسکن

 

در مهر ماه سال 1395 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 4 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/6 و 5/9درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 ( 8 / 12 درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 22 ( 2 / 3 - درصد) تعلق دارد.

[4]

 

در مهرماه سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 3 / 104 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 2 / 20 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

 

[5]

در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال 1395 ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5 / 93 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2 / 11 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 7 / 43 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4 درصد افزایش نشان می دهد.

[6]

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مهرماه سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی " 30 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سه 2 / 13 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی " 25 تا 30 " میلیون ریال با سه 3 / 12 درصد و " 35 الی 40 " میلیون ریال با سه 3 / 10 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود 8 / 62 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ( 4 / 44 میلیون ریال) معامله شده اند.

 

[7]

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهر ماه سال 1395 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای " 60 تا 70 " مترمربع معادل 1 / 15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای " 50 تا 60 " و " 70 تا 80 " متر مربع به ترتیب با سهم های 3 / 13 و 1 / 13 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 9 / 51 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

[8]

 توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مهر ماه سال 1395 ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی ا ز آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش " 1000 تا 1500 " میلیون ریال با اختصاص سهم 6 / 13 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهای دارای ارزش " 1500 تا 2000 " و " 2000 تا 2500 " میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص 6 / 12 و 5 / 11 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 2 / 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3000 میلیون ریال اختصاص داشته است.

[9]

 تحولات اجاره بهای مسکن

در مهرماه سال 1395 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5 / 9 و 9 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی) براساس سال پایه 100=1390 ( معادل 4 / 28 درصد می‌باشد.

[10]

جمع‌بندی

حجم معاملات و متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مهر ماه سال 1395 به ترتیب معادل 3 / 10 هزار واحد مسکونی و 4 / 44 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 6 / 10 درصد کاهش و 9 / 5 درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع با توجه به رشد ملایم قیمت مسکن در سطحی کمتر از نرخ تورم طی هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و نیز گشایش های مالی اخیر نظام بانکی در این بخش (به ویژه تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یک بانک مسکن 1 )، شرایط مناسبی جهت خانه دار شدن زوجین جوان و خانه اولی ها در شرایط کنونی فراهم شده است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مهر ماه سال 1395 نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5 / 9 و 9 درصد رشد نشان می دهد.

ارسال کننده: تهمینه موسوی
تعداد بازدید: 1015
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود