ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

الزامات معامله در بنگاه معاملات ملکی

نکات مهمی که رعایت آن موجب می‌شود تا در آینده دچار مشکل نشوید.

برای معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی رعایت این نکات الزامی است‌:

- مطمئن شوید که بنگاه معاملاتی که می‌خواهید در آنجا قولنامه تنظیم کنید دارای پروانه معتبر باشد. 

- اگر مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا خریداران چند نفرند، حضور تمامی اشخاص ذینفع در معامله الزامی است مگر اینکه یک نفر از بقیه وکالت‌نامه رسمی داشته باشد.

- صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تایید کند.

- میزان حق‌الزحمه بنگاه در قولنامه قید گردد و اشاره شود که حق الزحمه بنگاه پرداخت شده یا تحت چه شرایطی پرداخت می‌شود.

- توجه داشته باشید صرف نوشتن قولنامه در اوراق چاپی بنگاه دلیل بر رسمی بودن قولنامه نیست.

- در قولنامه قید شود که دارای پشت نویسی یا حاشیه نویسی است یا خیر.

- اگر اسنادی یا چک و سفته در بنگاه به امانت گذاشته می‌شود دقیقاً در مبایعه نامه قید شود چه کسی و تحت چه شرایطی می‌تواند آن را دریافت کند.

- اسنادی که در بنگاه گذاشته می‌شود دقیقاً در قولنامه قید گردد.

- در قولنامه تعداد نسخ آن نوشته شود.

- حتماً دو نفر شاهد مورد اطمینان از هر دو طرف معامله صحت معامله رابا امضا گواهی کنند.

- قبل از احراز سمت و هویت متعامل از امضای قرارداد خودداری شود.

- حتماً مالکیت فروشنده، ملک مورد نظر بررسی شود.

- چنانچه ملک مورد معامله در رهن بانک است استعلام پرداخت اقساط از بانک ضروری است.

باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و تنظیم قولنامه سند عادی است و ممکن است فروشنده قبلاً مورد معامله را به شخص دیگری واگذار کرده باشد مسئول بنگاه باید این مسئله را بررسی کرده باشد و دقیقاً در قولنامه ذکر شود در صورت وجود شخص ثالث در مورد معامله مسئولیت جبران خسارت با چه کسی وچگونه است.

- از چک‌های مسافرتی و چک‌های حساب جاری کبی تهیه شود و شماره چک‌های فوق در مبایعه‌نامه ثبت گردد و در قولنامه قید شود ثمن معامله به چه صورت پرداخت شده است. 

- اگر چکی صادر می‌شود نزد صاحب بنگاه و گواهان صادر شود. 

تنظیم و بازنویسی

زیبا

ارسال کننده: زیبا
تعداد بازدید: 1814
منبع:
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود