ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش واحد مسکونی در بندر لنگه - کیش

خرید و فروش مسکونی در بندر لنگه - کیش  هرمزگان  - ،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   خرید  واحد های مسکونی  در هرمزگان فروش   واحد های مسکونی در هرمزگان نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

خرید  آپارتمان در بندر لنگه - کیش   ، خرید خانه در بندر لنگه - کیش ، خرید ویلا در بندر لنگه - کیش ، خرید واحد مسکونی در بندر لنگه - کیش  

فروش  آپارتمان در بندر لنگه - کیش   ، فروش خانه در بندر لنگه - کیش ، فروش ویلا در بندر لنگه - کیش ، فروش واحد مسکونی در بندر لنگه - کیش  


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10629

قیمت فروش: 738000000

مساحت: 82 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10630

قیمت فروش: 544000000

مساحت: 68 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10631

قیمت فروش: 945000000

مساحت: 86 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

5 ساعت قبل

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10616

قیمت فروش: 630000000

مساحت: 57 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

دوشنبه , 1398/06/25

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10617

قیمت فروش: 678000000

مساحت: 74 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

دوشنبه , 1398/06/25

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10619

قیمت فروش: 520000000

مساحت: 59 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

دوشنبه , 1398/06/25

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10620

قیمت فروش: 460000000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

دوشنبه , 1398/06/25

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10605

قیمت فروش: 590000000

مساحت: 64 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10610

قیمت فروش: 1000000000

مساحت: 90 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

يكشنبه , 1398/06/24

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10577

قیمت فروش: 544000000

مساحت: 68 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10575

قیمت فروش: 650000000

مساحت: 75 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10597

قیمت فروش: 710000000

مساحت: 83 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10564

قیمت فروش: 495000000

مساحت: 55 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10565

قیمت فروش: 700000000

مساحت: 54 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10566

قیمت فروش: 460000000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10567

قیمت فروش: 525000000

مساحت: 59 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347698783

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10548

قیمت فروش: 456000000

مساحت: 57 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10529

قیمت فروش: 420000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347690759

يكشنبه , 1398/06/17

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10528

قیمت فروش: 450000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347690759

يكشنبه , 1398/06/17

فروش آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10530

قیمت فروش: 448000000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/17

< 1 2 3 4 > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود