ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی رهن و اجاره واحد مسکونی در هرمزگان

رهن و اجاره مسکونی   هرمزگان  - ،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   رهن  واحد های مسکونی  در هرمزگان اجاره   واحد های مسکونی در هرمزگان نشده اید لطفا فیلتر رهن و اجاره را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

رهن  آپارتمان   ، رهن خانه ، رهن ویلا ، رهن واحد مسکونی  

اجاره  آپارتمان   ، اجاره خانه ، اجاره ویلا ، اجاره واحد مسکونی  


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10696

رهن: 40000000

اجاره: 3500000

مساحت: 96 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

سه شنبه , 1398/07/02

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10671

رهن: 15000000

اجاره: 2300000

مساحت: 57 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10673

رهن: 15000000

اجاره: 2300000

مساحت: 57 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10674

رهن: 20000000

اجاره: 2800000

مساحت: 67 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10681

رهن: 100000000

اجاره: 10500000

مساحت: 137 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10680

رهن: 360000000

مساحت: 113 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/30

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10665

رهن: 250000000

مساحت: 85 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

پنجشنبه , 1398/06/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10656

رهن: 200000000

اجاره: 1200000

مساحت: 280 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

پنجشنبه , 1398/06/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10658

رهن: 50000000

اجاره: 2500000

مساحت: 85 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

پنجشنبه , 1398/06/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10657

رهن: 40000000

اجاره: 1500000

مساحت: 65 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

پنجشنبه , 1398/06/28

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10642

رهن: 10000000

اجاره: 2500000

مساحت: 55 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

چهارشنبه , 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10643

رهن: 10000000

اجاره: 3800000

مساحت: 150 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

چهارشنبه , 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10644

رهن: 40000000

اجاره: 2000000

مساحت: 73 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

چهارشنبه , 1398/06/27

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10624

رهن: 30000000

اجاره: 2400000

مساحت: 65 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10625

رهن: 100000000

اجاره: 2000000

مساحت: 71 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10612

رهن: 40000000

اجاره: 4500000

مساحت: 58 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10613

رهن: 100000000

اجاره: 7000000

مساحت: 135 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10606

رهن: 170000000

مساحت: 100 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10607

رهن: 20000000

اجاره: 2500000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10608

رهن: 20000000

اجاره: 2500000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

< 1 2 3 > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود