ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی رهن و اجاره واحد مسکونی در هرمزگان

رهن و اجاره مسکونی   هرمزگان  - ،  ملک های مسکونی یافت شده به ترتیب فایل های املاک جدید می باشد . در صورتیکه به نتیجه دلخواه   رهن  واحد های مسکونی  در هرمزگان اجاره   واحد های مسکونی در هرمزگان نشده اید لطفا فیلتر رهن و اجاره را تغییر دهید. 

املاک یافت شده شامل موارد زیر می باشد 

رهن  آپارتمان   ، رهن خانه ، رهن ویلا ، رهن واحد مسکونی  

اجاره  آپارتمان   ، اجاره خانه ، اجاره ویلا ، اجاره واحد مسکونی  


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10624

رهن: 30000000

اجاره: 2400000

مساحت: 65 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10625

رهن: 100000000

اجاره: 2000000

مساحت: 71 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10612

رهن: 40000000

اجاره: 4500000

مساحت: 58 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10613

رهن: 100000000

اجاره: 7000000

مساحت: 135 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

دوشنبه , 1398/06/25

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10606

رهن: 170000000

مساحت: 100 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10607

رهن: 20000000

اجاره: 2500000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10608

رهن: 20000000

اجاره: 2500000

مساحت: 52 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

يكشنبه , 1398/06/24

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10576

رهن: 50000000

اجاره: 3600000

مساحت: 90 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10585

رهن: 450000000

اجاره: 1000000

مساحت: 125 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10586

رهن: 50000000

اجاره: 1350000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10574

رهن: 10000000

اجاره: 2500000

مساحت: 60 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347691820

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10592

رهن: 20000000

اجاره: 2700000

مساحت: 63 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10593

رهن: 20000000

اجاره: 2800000

مساحت: 63 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10594

رهن: 200000000

مساحت: 100 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10598

رهن: 20000000

اجاره: 3000000

مساحت: 64 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10599

رهن: 20000000

اجاره: 2200000

مساحت: 56 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10600

رهن: 75000000

اجاره: 500000

مساحت: 50 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

شنبه , 1398/06/23

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10545

رهن: 10000000

اجاره: 2200000

مساحت: 80 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347695854

سه شنبه , 1398/06/19

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10546

رهن: 40000000

اجاره: 1700000

مساحت: 55 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

رهن و اجاره آپارتمان در بندر لنگه - کیش

کد ملک: 10547

رهن: 30000000

اجاره: 3000000

مساحت: 85 متر

هرمزگان / بندر لنگه - کیش

شماره تماس: 09347692284

سه شنبه , 1398/06/19

< 1 2 > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود