ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش زمین در آستانه اشرفیه

خرید و فروش   زمین، ویلا، باغ، باغچه  در آستانه اشرفیه  گیلان  - ،  ملک های یافت شده از بالا بروز ترین فایل ها می باشند . در صورتیکه به نتیجه دلخواه در  خرید و فروش زمین نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. امیداواریم نتیجه جستجوی زمین، ویلا، باغ، باغچه  برای شما مفید باشد.


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10906

قیمت فروش: 135000000

مساحت: 4,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/07/22

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10880

قیمت فروش: 140000000

مساحت: 194 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/07/18

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10882

قیمت فروش: 850000000

مساحت: 1,200 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/07/18

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10856

قیمت فروش: 1250000000

مساحت: 2,012 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

سه شنبه , 1398/07/16

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10862

قیمت فروش: 1700000000

مساحت: 2,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

سه شنبه , 1398/07/16

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10863

قیمت فروش: 1700000000

مساحت: 2,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

سه شنبه , 1398/07/16

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10716

قیمت فروش: 570000000

مساحت: 20,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/07/03

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10724

قیمت فروش: 1300000000

مساحت: 45,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/07/03

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10649

قیمت فروش: 250000000

مساحت: 400 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/06/28

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10496

قیمت فروش: 55000000

مساحت: 2,000 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

جمعه , 1398/06/15

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10299

قیمت فروش: 185000000

مساحت: 357 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/06/03

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10257

قیمت فروش: 340000000

مساحت: 650 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/05/30

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10259

قیمت فروش: 380000000

مساحت: 750 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/05/30

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10258

قیمت فروش: 380000000

مساحت: 750 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/05/30

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10166

قیمت فروش: 1100000000

مساحت: 1,120 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/05/20

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10167

قیمت فروش: 600000000

مساحت: 2,500 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/05/20

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10158

قیمت فروش: 125000000

مساحت: 250 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/05/20

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10138

قیمت فروش: 320000000

مساحت: 1,500 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/05/17

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10142

قیمت فروش: 350000000

مساحت: 700 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/05/17

فروش زمین در آستانه اشرفیه

کد ملک: 10143

قیمت فروش: 70000000

مساحت: 150 متر

گیلان / آستانه اشرفیه

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/05/17

< 1 2 3 > 
ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود