ثبت شبکه اجتماعی

ثبت شغل

ثبت پروژه

ثبت مشاور املاک

سپردن ملک

جستجوی خرید و فروش زمین در سیاهکل

خرید و فروش   زمین، ویلا، باغ، باغچه  در سیاهکل  گیلان  - ،  ملک های یافت شده از بالا بروز ترین فایل ها می باشند . در صورتیکه به نتیجه دلخواه در  خرید و فروش زمین نشده اید لطفا فیلتر خرید و فروش را تغییر دهید. امیداواریم نتیجه جستجوی زمین، ویلا، باغ، باغچه  برای شما مفید باشد.


نوع:
نوع معامله:
استان:
شهر:
منطقه:
فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11881

قیمت فروش: 1600000000

مساحت: 4,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

شنبه , 1398/12/17

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11397

قیمت فروش: 1400000000

مساحت: 1,200 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/10/12

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11291

قیمت فروش: 560000000

مساحت: 7,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/08/23

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11292

قیمت فروش: 560000000

مساحت: 7,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

پنجشنبه , 1398/08/23

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11248

قیمت فروش: 450000000

مساحت: 1,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/08/20

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11130

قیمت فروش: 8500000000

مساحت: 27,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/08/12

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11125

قیمت فروش: 0

مساحت: 4,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/08/12

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11122

قیمت فروش: 750000000

مساحت: 5,500 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

يكشنبه , 1398/08/12

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11113

قیمت فروش: 4000000000

مساحت: 2,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

شنبه , 1398/08/11

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11009

قیمت فروش: 40000000

مساحت: 200 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/08/06

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11014

قیمت فروش: 60000000

مساحت: 300 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/08/06

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 11020

قیمت فروش: 100000000

مساحت: 500 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/08/06

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10910

قیمت فروش: 2900000000

مساحت: 5,751 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

دوشنبه , 1398/07/22

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10720

قیمت فروش: 2000000000

مساحت: 70,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/07/03

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10560

قیمت فروش: 1000000000

مساحت: 25,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10552

قیمت فروش: 3900000000

مساحت: 1,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10557

قیمت فروش: 2500000000

مساحت: 50,000 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

چهارشنبه , 1398/06/20

فروش زمین در سیاهکل

کد ملک: 10190

قیمت فروش: 360000000

مساحت: 500 متر

گیلان / سیاهکل

شماره تماس: 09112423140

سه شنبه , 1398/05/22

ملک فروش هیچگونه وابستگی به بنگاه های املاک ندارد و تنها با هدف سهولت در امور معاملات ملکی ایجاد شده است
ملک فروش توسط سرور های اختصاصی و ابری پارس پک میزبانی و پشتیبانی می شود